Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 พ.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10/2561
04 ต.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
27 ก.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติ ก.อบต.จ.เชียงราย ครั้งที่9/2561 (มติเห็นชอบการจ้างพนง.จ้างและการบรรจุและแต่งตั้ง/การโอนผู้สอบแข่งขันได้)
12 ก.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2561
30 ส.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย มติ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2561 (มติเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างประเภทตามภารกิจ)
07 ส.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2561
26 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย มติ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2561 (มติเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและเลขที่ตำแหน่งเพื่อรองรับผู้ผ่านการสรรหากรณีไม่ผ่านการฝึกอบรม)
26 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย มติ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2561 (มติเห็นชอบการโอน/การรับโอนผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร)
26 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย มติ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2561 (มติเห็นชอบให้โอนพนักงานส่วนตำบลผู้สอบแข่งขันได้ฯ)
26 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย มติ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2561 (มติเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th