Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 พ.ค. 2561
ถึง
17 พ.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง
11 พ.ค. 2561
ถึง
11 พ.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย เทศบาลตำบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร
08 พ.ค. 2561
ถึง
08 พ.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.บ้านปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2561
08 พ.ค. 2561
ถึง
08 พ.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย เทศบาลตำบลสันผักหวาน จังหวัดเชียงใหม่ รับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
08 พ.ค. 2561
ถึง
08 พ.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
08 พ.ค. 2561
ถึง
08 พ.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.โนนผึ้ง จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ
08 พ.ค. 2561
ถึง
08 พ.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล
08 พ.ค. 2561
ถึง
08 พ.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ท่าพุทรา จังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
08 พ.ค. 2561
ถึง
08 พ.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นในตำแหน่งที่ว่าง
08 พ.ค. 2561
ถึง
08 พ.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย เทศบาลตำบลบ้านแปะ จังหวัดเชียงใหม่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th