Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ก.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
19 ก.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎคม 2560 และการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560
19 ก.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
19 ก.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง
19 ก.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง
19 ก.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง
14 ก.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 รายการเงินสำรองจ่ายฯ
13 ก.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2560
13 ก.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1และ ไตรมาส 2
13 ก.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การนำเข้าข้อมูลการลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้ว และดำเนินการ 100% ในระบบ e-plan

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th