Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 พ.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ผางาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ
18 พ.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ผางาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ
18 พ.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ผางาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ
17 พ.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16
08 พ.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
07 พ.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ห้วยซ้อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยดงเย็น
04 พ.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การเรียกทำสัญญาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
01 พ.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศผลการทดสอบการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ (สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเหมาบริการเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
01 พ.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.เม็งราย ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26 เม.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th