Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 มี.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
27 มี.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 6/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
16 มี.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ผางาม อ.เวียงชัย ขอประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
10 มี.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
28 ก.พ. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
20 ก.พ. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ที่ 5 บ้านท้าวแก่นจันทร์ และ หมู่ 15 บ้านทุ่งรวงทอง
18 ธ.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ทานตะวัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่ง ม.5 (ถ.หน้าสำนักงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ธ.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.โป่งแพร่ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอย 2 (ระยะที่ 2) ม.2 บ้านป่าซางใต้ ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
18 ธ.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.สิริเวียงชัย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
12 พ.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย เอกสารโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง (หลักเกณฑ์การออกคำสั่งทางปกครอง ข้อสังเกต และประเด็นปัญหาน่าสนใจ)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th