Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 พ.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย เอกสารโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง (หลักเกณฑ์การออกคำสั่งทางปกครอง ข้อสังเกต และประเด็นปัญหาน่าสนใจ)
18 ต.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ทานตะวัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าฮ่างงาม ม.3 เชื่อมบ้านท่าหล่มสหมิตร ม.11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26 ก.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ Thailand Local Government Summit 2019
22 ส.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ป่าแดด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 ,3,6,8,11,14,17 และ 20 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07 ส.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์เพลงสดุดีพระแม่ไทย
07 ส.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย เพลงสดุดีพระแม่ไทย
08 ก.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย สรุปผลการดำเนินงานจัดตั้ง "จุดรวบรวมขยะอันตราย" จังหวัดเชียงราย
05 ก.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ห้วยชมภู เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
28 มิ.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ข้อมูลสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
24 มิ.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดมาตรการงดใช้ถุงพลาสติกและโฟมภายในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th