Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.พญาเม็งราย ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.สายน้ำคำ จ.เชียงราย รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา
13 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
13 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.พญาเม็งราย ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.เมืองพาน จ.เชียงราย รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
28 มิ.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
21 มิ.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
18 มิ.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ผางาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ่างเก็บน้ำหนองบัวฯ
18 มิ.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ผางาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16/1 ซอย 8 บ้านป่าบงใต้ฯ
13 มิ.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ทุ่งก่อ ประกาศยกเลิกสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนพารา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th