Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

08 ก.ค. 2562
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดมาตรการงดใช้ถุงพลาสติกและโฟมภายในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

08 ก.ค. 2562
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย สรุปผลการดำเนินงานจัดตั้ง "จุดรวบรวมขยะอันตราย" จังหวัดเชียงราย

28 มิ.ย. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

01 มิ.ย. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การเรียกทำสัญญาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

24 พ.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การเรียกทำสัญญาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

04 พ.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การเรียกทำสัญญาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

26 ม.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย รับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ อบจ.,พนักงานเทศบาล, พนักงานส่วนตำบล

26 ม.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

03 ก.ค. 2560
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย สถ.จ.เชียงราย จัดส่งสัปปะรด จำนวน 8,000 กิโลกรัม ตามบัญชาของ อสถ. นายจรินทร์ จักกะพาก ร่วมกับพระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส วัดห้วยปลากั้ง เชียงราย ในการช่วยเหลือเกษตรกรจากกรณีสัปปะรดราคาตกต่ำ

10 มิ.ย. 2559
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th