Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ก.พ. 2561
ถึง
19 ก.พ. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานวิชาการ
06 ก.พ. 2561
ถึง
06 ก.พ. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.2561
25 ก.ค. 2560
ถึง
25 ก.ค. 2560
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.เวียงเทิง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล 25 ก.ค. 60
25 ก.ค. 2560
ถึง
25 ก.ค. 2560
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.เวียงเทิง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร 25 ก.ค. 60
25 ก.ค. 2560
ถึง
25 ก.ค. 2560
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ป่าซาง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น 25 ก.ค. 60
17 ก.ค. 2560
ถึง
17 ก.ค. 2560
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด รับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
28 มิ.ย. 2560
ถึง
28 มิ.ย. 2560
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ป่าตาล รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
21 มิ.ย. 2560
ถึง
21 มิ.ย. 2560
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.แม่ยาว อ.เมือง รับโอนย้ายพนักงานท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล
21 มิ.ย. 2560
ถึง
21 มิ.ย. 2560
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ยางฮอม อ.ขุนตาล รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
19 มิ.ย. 2560
ถึง
19 มิ.ย. 2560
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.เวียงเทิง รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหรือพนักงานท้องถิ่นอื่นสายงานผู้บริหาร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th