Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 ม.ค. 2562
ถึง
07 ม.ค. 2562
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย รับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล
07 ม.ค. 2562
ถึง
07 ม.ค. 2562
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
07 ม.ค. 2562
ถึง
07 ม.ค. 2562
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
07 ม.ค. 2562
ถึง
07 ม.ค. 2562
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
07 ม.ค. 2562
ถึง
07 ม.ค. 2562
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
07 ม.ค. 2562
ถึง
07 ม.ค. 2562
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
07 ม.ค. 2562
ถึง
07 ม.ค. 2562
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.แม่ไร อ.แม่จัน จ.เชียงราย รับโอนพนักงานท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล
07 ม.ค. 2562
ถึง
07 ม.ค. 2562
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
26 พ.ย. 2561
ถึง
26 พ.ย. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.หนองไม้กอง จ.กำแพงเพชร รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำแหน่งตำแหน่งผู้ปฏิบัติประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
26 พ.ย. 2561
ถึง
26 พ.ย. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.เมืองพาน อ.พาน รับโอนพนักงานครูเทศบาล ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th