Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 ธ.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ป่าแดด เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียด ราคากลาง
30 พ.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิอดเร็วระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562
27 พ.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ต้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง
26 พ.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลต้า เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
21 พ.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ป่าแดด เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียด ราคากลาง และการคำนวนราคากลาง
20 พ.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.บ้านต้า เปิดเผยราคากลาง ฯ
20 พ.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ต้า ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อดินถมเพื่อปรับลานตากพืชผลทางการเกษตร
15 พ.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ต้า อ.ขุนตาล ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง
08 พ.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2562
08 พ.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งรายชื่อ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพระราชทานเครื่องราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th