Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 พ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.แม่ยาว ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
06 พ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบจ.พัทลุง ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างฯ
02 พ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ยางฮอม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
02 พ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ศรีเชียงใหม่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ขอยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ ทต.ศรีเชียงใหม่
02 พ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทน.นนทบุรี ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ
02 พ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.เมืองพาน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
02 พ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ห้วยยาง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ
10 ต.ค. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันฯ
06 ต.ค. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
06 ต.ค. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และประชุมวิชาการ ครั้งที่ 105 ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th