Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ต.ค. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย มติ ก.ท.จ.ครั้งที่ 10 /2565 ฉบับแก้ไขล่าสุด
27 ต.ค. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้ง มติ ก.ท.จ.ชร. ครั้งที่ 9/2565
31 ส.ค. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย มติ ก.ท.จ.เชียงราย ครั้งที่ 8/2565
27 ก.ค. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย มติ ก.ท.จ.ครั้งที่ 7/2565
30 มิ.ย. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้ง มติ ก.ท.จ.ชร. ครั้งที่ 6/2565
28 เม.ย. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติ ก.ท.จ. เชียงราย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565
28 เม.ย. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติ ก.ท.จ. เชียงราย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 (นายกเทศมนตรีนครเชียงราย)
25 มี.ค. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.เชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565
28 ก.พ. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติ ก.ท.จ.เชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
27 ม.ค. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติ ก.ท.จ.เชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165/053177329/053177332 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th /crilocal@gmail.com
www.chiangrailocal.go.th