Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 ก.ย. 2566
ถึง
07 ก.ย. 2566
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ท่าก๊อ ประกาศเผนแพร่ราคากลางจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
07 ก.ย. 2566
ถึง
07 ก.ย. 2566
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.รอบเวียง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
07 ก.ย. 2566
ถึง
07 ก.ย. 2566
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ดอยฮาง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง
07 ก.ย. 2566
ถึง
07 ก.ย. 2566
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ดอยฮาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
07 ก.ย. 2566
ถึง
07 ก.ย. 2566
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ท่าก๊อ ประกาศเผนแพร่ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก
07 ก.ย. 2566
ถึง
07 ก.ย. 2566
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.แม่สายมิตรภาพ ประกาศรายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
07 ก.ย. 2566
ถึง
07 ก.ย. 2566
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.จันจว้า ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
07 ก.ย. 2566
ถึง
07 ก.ย. 2566
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.เชียงเคี่ยน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07 ก.ย. 2566
ถึง
07 ก.ย. 2566
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.หงาว ประกาศขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07 ก.ย. 2566
ถึง
07 ก.ย. 2566
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.โรงช้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165/053177329/053177332 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th /crilocal@gmail.com
www.chiangrailocal.go.th