Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลพญาเม็งราย เรื่อง ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเ... (21 มี.ค. 2562)  
อบต.บ้านโป่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร... (21 มี.ค. 2562)  
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียด ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (21 มี.ค. 2562)  
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด เรื่อง เปิดเผยรายละเอียด ราคากลาง และการคำนวณราคากลา... (13 มี.ค. 2562)
อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านเนินสยาม ม.10 ต... (13 มี.ค. 2562)
อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ซอย13บ้านร่องห้า ม.... (07 มี.ค. 2562)
อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านร่องเจริญ ม.11 ... (07 มี.ค. 2562)
อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่บ้านทุ่งยั้งใหม่ ม.1... (07 มี.ค. 2562)
อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ซอย 4 บ้านดงมะตื๋นใ... (07 มี.ค. 2562)
อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านป่าบงใต้ ม.12 ... (07 มี.ค. 2562)
อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ซอย2/1บ้านสันง้อนไถ... (07 มี.ค. 2562)
อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านดงมะตื๋น ม.7 ต.... (07 มี.ค. 2562)
อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายห้วยโป่ง บ้านผาง... (07 มี.ค. 2562)
อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายห้วยโป่งไคร้ บ้า... (07 มี.ค. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดสระกักเก็บน้ำหนองฮ่าง ม.5 ... (01 มี.ค. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่อ... (01 มี.ค. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตห้วยน้ำลัด ม.... (28 ก.พ. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (28 ก.พ. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท... (28 ก.พ. 2562)
อบต.บ้านโป่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ... (08 ก.พ. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ... (28 มิ.ย. 2561)  

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การ... (01 มิ.ย. 2561)  

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การ... (24 พ.ค. 2561)  

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การ... (04 พ.ค. 2561)

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาใ... (26 ม.ค. 2561)

รับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรร... (26 ม.ค. 2561)

สถ.จ.เชียงราย จัดส่งสัปป... (03 ก.ค. 2560)

โครงการ รักน้ำ รักป่า รัก... (10 มิ.ย. 2559)

พิธีสรงน้ำพระธาตุดอยตุง (25 มี.ค. 2559)

งานวันท้องถิ่นไทย (25 มี.ค. 2559)

สถจ.เชียงราย ร่วมงานพิธีว... (29 ต.ค. 2558)

เดินเทิดพระเกียร์สมเด็จย่... (29 ต.ค. 2558)

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายมอ... (23 ก.ย. 2558)

สถจ.เชียงรายร่วมงานเฉลิมพ... (13 ส.ค. 2558)

สถจ.เชียงรายร่วมงานเฉลิมพ... (28 ก.ค. 2558)

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่อ... (21 ก.ค. 2558)

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ... (17 มิ.ย. 2558)

สถจ.เชียงราย จัดการประกวด... (03 ก.พ. 2558)

สถจ.เชียงราย จัดการประกวด... (02 ก.พ. 2558)

สถจ.เชียงราย ร่วมบวงสรวงพ... (02 ก.พ. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สถจ.เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (16 พ.ย. 2561)  
ประกาศ สถจ.เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดชื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (16 พ.ย. 2561)  
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้า... (24 ต.ค. 2561)  
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถจ.เชียงราย ปีงบประมาณ 256... (20 เม.ย. 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (10 เม.ย. 2561)
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างทีมีสิทธิเป... (13 มี.ค. 2561)
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงา... (13 มี.ค. 2561)
แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพ... (13 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสู... (27 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงหอประชุมใหญ่ ท... (27 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสร้างต่อเติมอาคารสำนัก... (16 ก.พ. 2561)
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้า... (24 พ.ย. 2560)
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล... (07 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้า... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เรื่อง ซื้อรถโดยสารขนาด 1... (24 พ.ย. 2559)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำน... (08 พ.ย. 2559)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคค... (28 ก.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ทต.ป่าแดด ขอส่งประก่ศ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (30 ม.ค. 2562)  
ทต.เวียงพางคำ ขอประชาสำพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (30 ม.ค. 2562)  
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแ... (24 ม.ค. 2562)  
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (24 ม.ค. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประ... (24 ม.ค. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้... (24 ม.ค. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พน... (24 ม.ค. 2562)
เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานท... (24 ม.ค. 2562)
เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการปร... (24 ม.ค. 2562)
เทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่ง... (24 ม.ค. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ก... (24 ม.ค. 2562)
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (24 ม.ค. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับ... (24 ม.ค. 2562)
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่... (24 ม.ค. 2562)
ทต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสร... (07 ม.ค. 2562)
ทต.แม่ไร อ.แม่จัน จ.เชียงราย รับโอนพนักงานท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็น... (07 ม.ค. 2562)
ทต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (07 ม.ค. 2562)
ทต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (07 ม.ค. 2562)
อบต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (07 ม.ค. 2562)
อบต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (07 ม.ค. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th